III Forum Podatnika

III Forum Podatnika

Z inicjatywy studentów naszej Uczelni, Stowarzyszenia Podatników w Polsce oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych odbędzie się w dniu 22 marca br. trzecia z cyklu konferencja Forum Podatnika.

Corocznie Forum stwarza możliwość wymiany poglądów dotyczących kształtu i roli systemu podatkowego między studentami, instytucjami mającymi wpływ na kształt życia gospodarczego oraz środowiskiem akademickim.

Tegoroczne spotkanie odbywa się pod tematem przewodnim “Dylematy podatkowe zarządzania w procesie przemian społeczno-gospodarczych”. Podczas obrad zaprezentowane zostaną instytucje i czynniki istotne dla rozwoju modelu nowoczesnego społeczeństwa na różnych poziomach – regionalnym, państwowym oraz w układzie międzynarodowym. Dyskusji zostanie poddane znaczenie podatków jako reguł wpływających na działalność gospodarczą.

Patronat nad konferencją objął Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Miejsce obrad III Forum Podatnika to aula im. Józefa Lisaka (aula A, godz. 10.00).

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź