Spotkanie Inauguracyjne w Roku Akademickim 2015/2016

Spotkanie Inauguracyjne w Roku Akademickim 2015/2016

Dnia 26 października br. odbyło się pierwsze w roku akademickim 2015/2016 spotkanie Koła Naukowego „Finanse menedżerskie”. Głównym tematem spotkania były sprawy organizacyjne związane z działalnością Koła w semestrze zimowym.
Podczas pierwszej części spotkania przeznaczonej dla osób zainteresowanych członkostwem w Kole, przedstawione zostały funkcje pełnione przez każdego z obecnych członków oraz obszary zainteresowań, w ramach których członkowie Koła pogłębiają swoją wiedzę. Następnie zaprezentowane zostały wydarzenia zorganizowane przez Koło w ubiegłym roku akademickim i wstępne propozycje inicjatyw, które będą realizowane przez nas w niedalekiej przyszłości.
W drugiej części spotkania ustalono, że tematami najbliższych spotkań o charakterze praktycznym będą:

1. Analiza sprawozdań finansowych
2. Zmiana ustawy o rachunkowości i jej konsekwencje
3. Język angielski w rachunkowości
4. Analiza finansowa przedsiębiorstw

Zadecydowano również o powołaniu Kręgu Inwestorów, tj. grupy osób rozpoczynającej grę na giełdzie lub na rynku Forex, której celem jest wspólne dzielenie się doświadczeniami oraz wiedzą z zakresu strategii inwestycyjnych.

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź