Spotkanie poświęcone wolności finansowej.

Spotkanie poświęcone wolności finansowej.

15 grudnia 2015 r. Koło Naukowe Finanse Menedżerskie zorganizowało spotkanie poświęcone wolności finansowej. Naszym prelegentem był Pan Bartosz Szyma – zawodowy inwestor, który porzuciwszy 8 lat temu pracę w korporacji osiągnął wolność finansową poprzez inwestowaniu na rynku kapitałowym.
Na samym początku uczestnicy spotkania zajęli się definicją wolności finansowej – czym ona właściwie jest dla każdego z nas. Następnie nasz gość opowiedział nam o czynnikach, które wpłynęły na decyzję o porzuceniu dotychczasowej kariery w międzynarodowej firmie i rozpoczęciu inwestowania na własny rachunek.
W części praktycznej zapoznaliśmy się z zależnościami pomiędzy stopą oszczędności a możliwym do uzyskania w przyszłości dochodem pasywnym. Ponadto nasz prelegent przedstawił nam przebieg własnej drogi ku wolności finansowej. Poznaliśmy również specyfikę pracy samodzielnego inwestora i możliwości wynikające z inwestowania na rynku amerykańskim. Następnie dowiedzieliśmy się, w jaki sposób można wykorzystać IKZE do optymalizacji podatkowej i opcje giełdowe do minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.
Na zakończenie nasz prelegent odpowiadał na pytania zadane przez uczestników spotkania.

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź