Spotkanie na temat wyceny spółek tylko w Kole Finanse Menedżerskie

Spotkanie na temat wyceny spółek tylko w Kole Finanse Menedżerskie

29 października Koło Naukowe „Finanse menedżerskie” we współpracy z firmą Grant Thornton zorganizowało szkolenie z zakresu wyceny przedsiębiorstw metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

15271390_1170989086287463_249888616_o15293447_1170989079620797_980925061_o15321694_1170989052954133_205061658_o

Naszymi prelegentami byli pracownicy Działu Konsultingu – panie Małgorzata Kaczmarczyk i Katarzyna Szepe oraz pan Michał Bach.
Szkolenie miało charakter praktyczny, zadaniem jego uczestników było dokonanie wyceny spółki z branży rolniczej, specjalizującej się w produkcji i sprzedaży żywności. W procesie wyceny i symulacji różnych scenariuszy rozwoju spółki wykorzystany został arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel.
Proces wyceny spółki rozpoczął się od określenia tempa wzrostu przychodów ze sprzedaży, będących głównym źródłem przychodów spółki oraz pozostałych przychodów operacyjnych w kolejnych latach, ze szczególnym uwzględnieniem jednorazowego kontraktu o znacznej wartości. Prognozy te oparte zostały na informacjach uzyskanych od samej spółki oraz na przewidywaniach analityków branżowych. Następnie analizie poddano koszty ponoszone przez spółkę. Zostały one podzielone na koszty stałe i zmienne oraz skorygowane o przewidywany wzrost zatrudnienia w kolejnych latach i planowane wydatki inwestycyjne. Kolejnym krokiem było obliczenie zapotrzebowania spółki na kapitał obrotowy netto. W dalszej części szkolenia, konieczne stało się obliczenie średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) i kosztu kapitału własnego, ponieważ spółka posiadała zobowiązania finansowe wobec innych podmiotów. Uzyskane wcześniej wartości pozwoliły skalkulować przepływy pieniężne, które zostaną wygenerowane przez spółkę w kolejnych latach i stworzyć model umożliwiający oszacowanie wartości spółki.
Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne spotkania z Grant Thornton w przyszłości.

Zachęcamy również do aplikowania na praktyki w katowickim oddziale firmy. http://grantthornton.pl/kariera/oferty-stazy-i-praktyk/

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź