Nasza misja

Głównymi celami działalności Koła są:

 • integracja środowiska studenckiego zainteresowanego finansami menedżerskimi;
 • umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu zarządzania finansami we współczesnym przedsiębiorstwie;
 • nabywanie praktycznych umiejętności podejmowania decyzji niezbędnych dla realizacji strategicznego celu, jakim jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy, z koniecznością przeprowadzenia wcześniejszych analiz w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa;
 • propagowanie nabytej wiedzy oraz pomoc osobom zainteresowanym w zakresie finansów menedżerskich;
 • współpraca z kołami naukowymi Uniwersytetu Ekonomicznego oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą;
 • rozwój aktywności naukowej i społecznej członków oraz doskonalenie umiejętności organizacyjnych i pracy zespołowej;
 • umożliwienie członkom Koła samorealizacji, zdobycie wymaganego doświadczenia, profesjonalizmu oraz dobrych rozwiązań praktyk z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Koło Naukowe realizuje cele poprzez:

 • cykliczne spotkania członków Koła poświęcone dyskusjom dotyczącym problematyki z zakresu finansów przedsiębiorstw;
 • współpracę z pracownikami naukowo – dydaktycznymi i badawczymi Katedry Finansów;
 • organizowanie seminariów, konferencji, odczytów, spotkań merytorycznych oraz wyjazdów poświęconych finansom menedżerskim związanych z celami Koła oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty;
 • prowadzenie prac badawczych i opracowywanie publikacji naukowych z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw.

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź