Katedra Finansów

Koło “Finanse Menedżerskie” działa przy Katedrze Finansów Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Katedra Finansów jest jedną z Katedr Uniwersytetu Ekonomicznego o najdłuższych tradycjach. Wcześniej funkcjonowała jako Zakład Finansów (do 1984 roku) w Instytucie Planowania i Finansowania Gospodarki Narodowej w Akademii Ekonomicznej. Obecnie w skład Katedry wchodzą trzy zakłady:  Zakład Finansów Przedsiębiorstw, Zakład Finansów oraz Zakład Ubezpieczeń Gospodarczych.

Dziedziną naukową Katedry jest szeroko pojmowana nauka finansów, nie tylko w wymiarze teoretycznym, ale i praktycznym, skupiającym się na przekazywaniu wiedzy ułatwiającej podejmowanie podstawowych decyzji finansowych wszelkim podmiotom gospodarczym.
Katedrą Finansów kolejno kierowali:

  • prof. zw. dr hab. Józef Szyrocki (1984-1988),
  • prof. AE dr hab. Marcin Znaniecki (1988-1994),
  • prof. zw. dr hab.Krystyna Znaniecka (1994-2011).

Funkcję kierownika Katedry od 1 czerwca 2011 roku sprawuje prof. zw. dr hab. Teresa Famulska.

Zapraszamy na stronę Katedry znajdującą na łamach witryny internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź