Opiekun

dr Piotr Kania

Specjalizacja naukowo-badawcza

 

  • Finanse publiczne
  • Finanse ubezpieczeń społecznych
  • Ubezpieczenia na życie
  • System emerytalny
  • Instytucje zbiorowego inwestowania

Ważniejsze publikacje:
Kania P., Ubezpieczenia na życie w aspekcie optymalizacji ochrony przed skutkami ryzyka osobowego, Fundacja Warty i Kredyt Banku, Warszawa 2008 (326 stron).

Kania P., Zadłużenie samorządu terytorialnego a dług publiczny w Polsce i Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 532, Szczecin 2009, s. 149-163.

Kania P., Kaczmarzyk J., Skuteczność polityki lokacyjnej funduszy inwestycyjnych w warunkach dekoniunktury na rynku kapitałowym, [w:] Ryzyko w działalności inwestycyjnej – aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Henzel, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009, s. 115-132.

Kania P., Ubezpieczenia finansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego, red. K. Znaniecka i W. Gradoń, „Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, nr 71, s. 189-198.

Kania P., Kaczmarzyk J., Ocena wartości zagrożonej kapitału emerytalnego na przykładzie otwartych funduszy emerytalnych, [w:] Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2010, nr 26, s. 53-63.

Kania P., Wartość zagrożona agresywnych funduszy inwestycyjnych, [w:] Ryzyko w finansach i bankowości, red. B. Filipiak, M. Dylewski, Difin, Warszawa 2010, s. 213-231.

Kania P., Kaczmarzyk J., Produkty ubezpieczeniowe jako forma oszczędzania), [w:] Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, red. J. Harasim, PTE Oddział Katowice, Katowice 2010, s. 105-136.

Kania P., Finansowe skutki reformy emerytalnej – ujęcie systemowe, [w:] Kontrowersje wokół finansów, red. T. Famulska i J. Nowakowski, Difin, Warszawa 2011, s. 180-197.

Kania P., Rola funduszy inwestycyjnych w rozwoju rynku kwalifikowanych programów emerytalnych w Polsce, [w:] Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Ubezpieczenia, red. W. Ronka-Chmielowiec, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Wrocław 2011, Nr 175, s. 63-73.
Działalność pozauczelniana:

 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości

Nagrody i wyróżnienia:

  • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (2009)
  • Nagroda Główna w X edycji Konkursu Kredyt Banku S.A. i TUiR WARTA S.A. na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z dziedziny ubezpieczeń, bankowości i bancassurance w kategorii prac doktorskich z dziedziny ubezpieczeń za pracę „Ubezpieczenia na życie w aspekcie optymalizacji ochrony przed skutkami ryzyka osobowego” napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej (2008).

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź