Strategicznymi celami działalności Koła są:

 

1. Integracja środowiska studenckiego zainteresowanego finansami menedżerskimi

2. Umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu zarządzania finansami we współczesnym przedsiębiorstwie

3. Nabywanie praktycznych umiejętności podejmowania decyzji niezbędnych dla realizacji strategicznego celu, jakim jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy, z koniecznością przeprowadzenia wcześniejszych analiz w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

4. Propagowanie nabytej wiedzy oraz pomoc osobom zainteresowanym w zakresie finansów menedżerskich

5. Współpraca z kołami naukowymi Uniwersytetu Ekonomicznego oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą

6. Rozwój aktywności naukowej i społecznej członków oraz doskonalenie umiejętności organizacyjnych i pracy zespołowej

7. Umożliwienie członkom Koła samorealizacji, zdobycie wymaganego doświadczenia, profesjonalizmu oraz dobrych rozwiązań praktyk z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw.

 

Koło Naukowe realizuje misję poprzez:

 

1. Cykliczne spotkania członków Koła poświęcone dyskusjom dotyczącym problematyki z zakresu finansów przedsiębiorstw

2. Współpracę z pracownikami naukowo – dydaktycznymi i badawczymi Katedry Finansów

3. Organizowanie seminariów, konferencji, odczytów, spotkań merytorycznych oraz wyjazdów poświęconych finansom menedżerskim związanych z celami Koła oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty

4. Prowadzenie prac badawczych i opracowywanie publikacji naukowych z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw.